παιχνίδι (FTF)
: A 1 Words 1

Το μάθημα αυτό αφιερώνεται στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σας στο επίπεδο Α 1.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας και να βοηθήσει Fetek επιλέξετε το σωστό καρπούζι κάνοντας κλικ στην σωστή απάντηση!